Nejlépe uhašený požár je ten, který nevznikne

Jsme tým odborníků s celorepublikovou působností se zkušenostmi u hasičského záchranného sboru a s pedagogickými zkušenostmi v oblasti požární ochrany. Byli jsme svědky případů, kdy neodborně vedená požární ochrana zapříčinila mnohamilionové škody na majetku a zničila tím lidské osudy. Naši společnost jsme založili, abychom předcházeli neštěstí lidí, kterým oheň devastuje životy a ničí jejich majetek.

Naše služby

O nás

Představení společnosti


Společnost Prevence požární ochrany s.r.o. jsme založili, abychom předcházeli neštěstí lidí, kterým oheň devastuje životy a ničí jejich majetky. Jsme tým odborníků s celorepublikovou působností se zkušenostmi u hasičského záchranného sboru a s pedagogickými zkušenostmi v oblasti požární ochrany.

Poskytujeme komplexní služby péče o požární ochranu dle zák. č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb. ve všech veřejných i soukromých budovách.

S minimálními náklady uhasíme vaše legislativní požáry

Chcete vědě více.. Kontaktujte nás

Poskytované služby

Zabezpečení kontrol PO

 • Pravidelné kontroly dodržování předpisů PO
 • Preventivní požární prohlídky
 • Kontroly dokumentace PO

Stanovení podmínek požární bezpečnosti

 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Začlenění do kategorií požárního nebezpečí

Poradenství a konzultace

 • Tvorba projektové dokumentace PO
 • Požárně bezpečnostních řešení
 • Plnění legislativních povinností

Zpracování a vedení dokumentace PO

 • Stanovení organizace zabezpečení PO
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plány
 • Dokumentace zdolávání požárů – operativní plán, operativní karta
 • Řád ohlašovny požárů
 • Požární kniha

Revize vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků

 • Revize, kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Školení PO

 • Školení zaměstnanců
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • Vedení potřebné dokumentace a kontrola stanovených termínů

Naši klienti

Naši klienti jsou lidé, kteří se chtějí spolehnout na jednoho partnera pro komplexní profesionální řešení v oblasti PO:

 • Firmy a podnikatelé
 • Společnosti poskytující facility management
 • Sdružení vlastníků jednotek a bytová družstva
 • Obce a municipality
 • Firmy a podnikatelé
 • Školy a dětská zařízení